Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283).


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W sprawozdaniu komisji wygłoszonym przez pana posła Kropiwnickiego, człowieka do specjalnych poruczeń w Platformie Obywatelskiej, mówiąc umownie, najczęściej używanymi słowami były: domniemane, rzekome, w nieustalonym miejscu i w nieustalonym czasie. (Oklaski) Był pan mistrzem, powtarzając wielokrotnie te słowa w swoim sprawozdaniu.

    Chciałbym zadać pytanie: Czy to przypadek, czy może forma zorganizowanej działalności podstępnej, że po ośmiu latach rządów Platforma Obywatelska razem z sojusznikami z lewicy dopiero teraz zdecydowała się formalnie zgłosić większością sejmową wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Czy to przypadek, że na kilka miesięcy przed końcem kadencji wymienia się część członków Trybunału Stanu, czy to raczej zorganizowana działalność podstępna, która po raz kolejny pokazała prawdziwe antydemokratyczne oblicze Platformy Obywatelskiej? To jedynie polityczna hucpa. Twierdzę, że wam już nic nie pomoże.

    Powiem panu, panie pośle, mimo że może będzie pan tym zaskoczony, bo pewnie pan tego nie wiedział, dla pana było to jakieś novum, że dwa lata temu - i mam na to wielu świadków - mówiłem moim przyjaciołom, że ten wniosek będzie procedowany na przedostatnim albo ostatnim posiedzeniu w tej kadencji. Wie pan, jestem chyba wizjonerem (Oklaski), lepszym niż wy w dochodzeniu do prawdy. I mam większe możliwości znalezienia odpowiedzi na te ważne pytania. (Dzwonek)

    Tak bardzo dbacie o praworządność, tak chcecie ścigać tych wszystkich zbrodniarzy. Powiedzcie, pragnę pana o to zapytać, dlaczego najwyższy współczynnik głosów macie w więzieniach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


50 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy