Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Informacja prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.


Poseł Marek Domaracki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Z tego, co wiem, wynika, że emigranci przymusowi, uchodźcy są w Polsce narażeni na wykluczenie mieszkaniowe i wielu z nich doświadcza bezdomności. Czy były prowadzone badania w zakresie bezdomności uchodźców? Czy jest znana dokładna albo choćby przybliżona liczba bezdomnych uchodźców? Czy polski rząd dysponuje ogólnopolskimi statystykami i programami monitorowania bezdomności wśród uchodźców i emigrantów? Czy przeprowadzono analizę przyczyn bezdomności wśród tych osób oraz barier, z jakimi mają do czynienia, starając się z niej wyjść? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski


361 wyświetleń