Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • krystynaskowronska


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pamiętamy rok 2010, trudne procedowanie nad ustawą i ogromną akcję dotyczącą likwidacji rynku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:16

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:50

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym trochę polemizować z formułą pytania zadanego przez pana posła Jakiego. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli pan poseł z troską stawia określone zarzuty, bo tak to pytanie zostało sformułowane,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 08:54

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 3077 i 3128). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mam dwa pytania.     Poza małymi wyjątkami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 07:42

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o obligacjach (druki nr 3026 i 3069). Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie dotyczące prac nad ustawą o obligacjach.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-23 12:26

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze Reprezentujący Pana Prezydenta! Panie Ministrze Finansów! Panie i Panowie Posłowie! W intencji, o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 11:19

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772, 2978 i 2978-A) - trzecie czytanie. Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Premier! Została przyjęta 112. poprawka, która miała negatywną rekomendację, dotycząca Polskiej Agencji Kosmicznej. Jesteśmy przed... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 21:22

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772, 2978 i 2978-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Pani Premier! Panie i Panowie Posłowie! W trakcie drugiego czytania, które odbyło się w dniu wczorajszym, zgłoszono 130 poprawek: 1... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 21:04

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowna Pani Marszałek! Dziękuję bardzo. Wystąpię w trybie trochę innym niż zwyczajowo przyjęty, zgodnie z którym najpierw odpowiada przedstawiciel rządu. Poprosiłam o to z uwagi na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:41

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Krystyna Skowrońska:     Ile minut?     Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:     Półtorej.     Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowna Pani Marszałek! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:31

Zobacz także: