Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Paluch


Komisja Infrastruktury (INF)

"Planowana prywatyzacja PKP Energetyka S.A." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 11:57


Komisja Infrastruktury (INF)

Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156).Zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 14:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druki nr 1525 i 3207). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 16:59


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 3204) - uzasadnia poseł Zofia Popiołek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3219).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1859) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Józef Lassota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 12:30


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Skarbu Państwa (SUP)

"Informacje na temat: - planów prywatyzacyjnych PLL LOT S.A. wraz z ich uzasadnieniem; - planów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie przyszłości krajowych połączeń lotniczych u regionalnych portów lotniczych oraz konsekwencji upadku Eurolot S.A.; - wpływu likwidacji Eurolotu na przyszłość PLL LOT i spółek zależnych; - perspektyw na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 15:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3110 i 3182). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:01


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 15:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie narzucenia przez Niemcy na polskie podmioty gospodarcze płacy minimalnej i innych obowiązków informacyjnych, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i możliwości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, a szczególnie krajowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 15:03


Komisja Infrastruktury (INF)

„Sytuacja pracowników PKP Cargo S.A.Przekształcenia własnościowe w spółce TK Telekom sp. z o.o.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 08:35