Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zenon Durka


Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-15 11:58

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-06 20:51

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-06 20:49

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 18:49

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Poseł Sprawozdawca Zenon Durka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania wniesiono do noweli dwie poprawki. Komisja Finansów Publicznych w dniu wczorajszym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 10:08

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 2826 i 3421). Poseł Zenon Durka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 11:26

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 3361 i 3456). Poseł Zenon Durka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować Najwyższej Izbie Kontroli za te uwagi de lege ferenda, które przyczyniły się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 08:52

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 3361 i 3456). Poseł Sprawozdawca Zenon Durka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 14:48

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druki nr 3367 i 3376). Poseł Zenon Durka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 14:21

Zobacz także:Poseł Zenon Durka - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 3224). Poseł Zenon Durka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie poselskiego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 21:16

Zobacz także: