Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbyszek Zaborowski


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych (druk nr 3971). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:00


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 3904 i 3912).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druki nr 3929 i 3932). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 18:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o związkach metropolitalnych (druki nr 2107 i 3729). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 19:59


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk nr 3929) - uzasadnia poseł Arkadiusz Litwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:06


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3927) - uzasadnia poseł Waldy Dzikowski.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Dezyderat nr 7 Komisji Samorządu terytorialnego i Polityki regionalnej w sprawie rozbudowy Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu - przedstawia Minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-22 15:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3773) - uzasadnia poseł Józef Racki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 09:30


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3904) - uzasadnia poseł Krystyna Sibińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:31


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3744) - uzasadnia poseł Paweł Suski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 15:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 3829). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 14:29