Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbyszek Zaborowski


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 18:59Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-25 18:41Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przy okazji walki z korupcją okazało się, że w tym zapale walki z korupcją prawdopodobnie naruszono konstytucję. Na tej sali przedstawiono odmienne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-25 13:32Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 15:49Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

34 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (druki nr 2529 i 2585). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister Tomczykiewicz źle zrozumiał moją wypowiedź. Wyraźnie odróżniałem potrzebę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 21:24Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

34 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (druki nr 2529 i 2585). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 21:17Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2553 i 2592). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 20:33Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druki nr 2450 i 2497). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 07:49Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (druki nr 2468 i 2475). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 23:49Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie pośle Szarama, problem sprzedaży mieszkań zakładowych to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 21:20