Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbyszek Zaborowski


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2769 i 2951). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 15:59Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu zmiany ustawy Kodeks wyborczy autorstwa grupy posłów Prawa i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 17:12Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować za wszystkie opinie, również za krytykę ze strony Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości projektu, który miałby umożliwić łączenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 13:38Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, która reguluje sprawę łączenia mandatu wójta,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 12:52Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym się dowiedzieć, panie ministrze, dlaczego rząd przystąpił do antywęglowej polityki Unii Europejskiej i de facto wspiera rozwiązanie preferowane przez Komisję Europejską. Dlaczego polski rząd działa na rzecz niekonkurencyjności polskiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 10:08Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja nie chcę kwestionować podstaw polskiej polityki zagranicznej prezentowanych przez pana ministra Schetynę, ale chciałbym go zapytać, dlaczego Ukraina, która jest w tak trudnej sytuacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:42Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 2775 i 2780). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 20:16Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej zwracam się do pana marszałka o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu uzupełnienia porządku obrad o informację rządu o wynikach szczytu klimatycznego w Brukseli.     Przed dwunastoma dniami pani premier Ewa Kopacz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 09:26Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 października 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2013 (druk nr 2517) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2755). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 11:45Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program dla Odry - 2006˝ (druki nr 2736 i 2804). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To jest bardzo szczególny przypadek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 18:08