Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbyszek Zaborowski


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

15 i 16 punkt porządku dziennego:   15. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3084).   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3099). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 20:07Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tym wypadku koalicja rządowa chce skreślić art. 7, w którym jest mowa o konsultacjach ze związkami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 01:50Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Koalicja rządowa przed chwilą odrzuciła wszystkie poprawki Sojuszu Lewicy Demokratycznej.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 00:57Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ta poprawka jednoznacznie reguluje kwestię wliczenia urlopu górniczego, który w przypadku udzielania go... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 00:52Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ta poprawka również wymaga wyjaśnienia. W propozycji nowelizacji ustawy państwo stwarzają de facto... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 00:47Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ta poprawka ma na celu polepszenie sytuacji osób, które pracują na powierzchni oraz przy przeróbce. To... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 00:38Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3037 i 3047). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym się odnieść... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 21:58Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Ministrze Gospodarki! Z węgla jest produkowane w Polsce 88% energii, z tego z węgla kamiennego - 53%. Węgiel służy również do ogrzewania naszych mieszkań, instytucji i zakładów pracy. Jest to surowiec strategiczny,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 11:47Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowni Przedstawiciele Inicjatywy Ustawodawczej! Drodzy Działkowcy! Szanowna Młodzieży! Po raz kolejny debatujemy nad rodzinnymi ogrodami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 14:15Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Dziękuję, pani marszałek.     Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęli bardzo ważną sprawę. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego po 5, 6 latach, a nie wcześniej, dlaczego wtedy skutecznie rząd, który również Polskie Stronnictwo Ludowe tworzyło, nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 12:27