Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbyszek Zaborowski


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ja w sprawie, która jest nierozwiązanym problemem od początku lat 90.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 21:16Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 2525). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować panu premierowi Tuskowi za to, co robi dla powstrzymania niekontrolowanego importu węgla ze Wschodu. Lepiej późno... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 18:39Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy    (druki nr 1146, 1151 i 2464). Poseł Zbyszek Zaborowski:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 11:54Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o senackim projekcie ustawy o petycjach (druki nr 2135 i 2455). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Administracji i Cyfryzacji o senackim projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 09:56Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym podziękować wszystkim posłankom i posłom, którzy zabrali głos w dyskusji nad przyszłością górnictwa węgla kamiennego, nad przyszłością górników, wszyscy z troską pochylili się nad ich sytuacją. Nie wiem jak państwo, ale ja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 13:29Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2338). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec zmian w Kodeksie wyborczym, które przedstawili posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 18:43Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2337). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 18:00Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1786 i 2334). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 17:04Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ponieważ przyjmujemy zupełnie nową ustawę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-09 09:33Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Trochę mnie martwi, że pan minister Sikorski obok Jerzego Giedroycia za patrona swojej polityki zagranicznej, a zwłaszcza obronnej, uznał pułkownika Kuklińskiego. Trudno, bardziej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 19:14