Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbigniew Chmielowiec


Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Komisja Europejska przyznaje, że Polska przepłaciła Pendolino i po raz kolejny obniżyła kwotę przewidzianą na dofinansowanie zakupu składów przez PKP InterCity. Komisja uznała, że niepotrzebnie zdecydowaliśmy się na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-06 10:49

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ignorując głosy mieszkańców, władze gmin stawiały wiatraki na gruntach, działkach należących do radnych, wójtów, burmistrzów, pracowników urzędów gmin. Z raportu NIK opublikowanego w lipcu br. wynika, że proces powstawania farm... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 08:32

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Pani poseł była na otwarciu - dwie malutkie fontanny, pod którymi nie za duży kot by się wykąpał. (Wesołość na sali)     (Głos z sali: Za małe.)     A więc to są właśnie takie fontanny,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 15:13

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przepraszam bardzo, ale w związku z powyższym skrócę swoje wystąpienie.     Przejdę od razu do zadawania pytań. Czy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 samorządy będą mogły korzystać ze wsparcia na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-11 23:14

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1509 i 2033). Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, jak chyba zdecydowana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 14:37

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779). Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Obecnie trwają prace nad stosownymi zmianami w programie budowy dróg krajowych wraz z listą inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych. Czy w budżecie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-12 10:25

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2011 r. (druk nr 968) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1093). Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czy i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-26 14:21

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 812 i 1090). Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Dziękuję bardzo.     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Bardzo kontrowersyjny jest zapis mówiący o tym, że kary... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-24 20:33

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 815). Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Celem projektowanej regulacji zawartej w projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest uszczelnienie systemu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-02 10:21

Zobacz także:Poseł Zbigniew Chmielowiec - Wystąpienie z dnia 10 grudnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 755 i 920). Poseł Zbigniew Chmielowiec:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Czy prawdą jest, że rząd pracuje, jak donoszą media, nad aktualizacją listy obwodnic planowanych do budowy na rok 2013 i lata... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-10 23:42

Zobacz także: