Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Wojciech Ziemniak


Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zaproponowana zmiana w ustawie o usługach turystycznych jest bardzo ogólna i wprowadzenie wyłącznie treści... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-17 10:26

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739). Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Odnośnie do omawianego tutaj projektu wielu ustaw mam pytania dotyczące ustawy o urzędach i izbach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 21:06

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym odnieść się do art. 22ad projektowanej ustawy, gdzie w ust. 2 jest zapisane, że rada pedagogiczna szkoły podstawowej za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 21:23

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga (druki nr 1784 i 1922). Poseł Wojciech Ziemniak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie w Wielkopolsce, dlatego chciałbym wyrazić swoje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 17:19

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012˝ (druk nr 616) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 699). Poseł Wojciech Ziemniak:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-23 11:04

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo pocztowe (druki nr 801 i 890). Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Projekt ustawy Prawo pocztowe wprowadza pojęcia operatora pocztowego, czyli przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-23 08:08

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zadam najpierw pytanie kierowane do pana prokuratora generalnego.     (Głos z sali: Wszyscy do niego.)     Między innymi.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Wojciech Ziemniak:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W swoim wystąpieniu pan minister Sikorski wspomniał o nie najlepszych relacjach z Białorusią. Wynikają one głównie z postawy władz białoruskich. Sam doświadczyłem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także: