Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Wojciech JasińskiPoseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych   (druki nr 2616, 2617 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 08:24

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Wojciech Jasiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W tej sprawie są dwa główne wątki, tzn. po pierwsze, korupcja, o której się od dawna głośno mówi, tak więc w zasadzie można przyjąć, że kto chce coś... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 12:29

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. (druki nr 2514 i 2577). Poseł Wojciech Jasiński:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu mojego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 08:36

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Poseł Wojciech Jasiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z projektu, co zresztą często niektórzy mówcy, dyskutanci mu zarzucali, wynika, że w istocie w znacznej mierze sprzyja on dużym, tzn. farmom wiatrowym, współspalaniu, a to jednak rodzi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-26 17:58

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych o obywatelskim i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 19, 230 i 619). Poseł Wojciech Jasiński:     Dziękuję bardzo.     Panie marszałku, mam nadzieję, że już... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 15:22

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. (druki nr 1642 i 1706). Poseł Wojciech Jasiński:     Dziękuję... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 20:33

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. (druki nr 1641 i 1705). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 18:53

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. (druki nr 1641 i 1705). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 16:03

Zobacz także:Poseł Wojciech Jasiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 15:36

Zobacz także: