Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Witold Pahl


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.Dyskusja na temat regulacji prawnych dotyczących tzw. zaprzeczenia ojcostwa - de lege lata i de lege ferenda. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:15


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druk nr 3819).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 3817).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 15:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2678 i 3355).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540) - przedstawia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 09:02


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Zmiana posła upoważnionego do przedstawienia sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678 i 3355) w czasie drugiego czytania tego projektu.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 09:03


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3288).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:09


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3084). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 14:00


Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego (NKK)

Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 3084) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-10 09:16


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156).Skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3185). Skierowanie do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 10:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3217).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3218).Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy –... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 10:00