Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Witold Czarnecki


Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 17:17

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Witold Czarnecki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Premier! Tak jak każdy polski uczeń ma prawo do ciepłego posiłku, powinien mieć też dostęp do komputera, oprogramowania edukacyjnego i Internetu. To... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 12:49

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 16:30

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Strategia Rozwoju Kraju 2020 (druk nr 972) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1715). Poseł Witold Czarnecki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przypomnę Wysokiej Izbie, że w unijnym dokumencie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-25 09:18

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 10 października 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Witold Czarnecki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początek chciałbym zapytać panią minister o następującą sprawę. Algorytm dotyczący ustalania wysokości dotacji ministerialnej do poszczególnych szkół wyższych w 2009 r. uzależniono od liczby studentów. Na skutek tej zmiany w algorytmie doszło do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 16:01

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625).   11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 1626). Poseł Witold Czarnecki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wielu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-31 15:44

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1363 i 1369). Poseł Witold Czarnecki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 19 kwietnia bieżącego roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 22:55

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1183 i 1230). Poseł Witold Czarnecki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym przedstawić Wysokiej Izbie nasze stanowisko w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-20 21:48

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Witold Czarnecki:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-27 11:40

Zobacz także:Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów ˝Infrastruktura i środowisko˝ oraz ˝Rozwój Polski Wschodniej˝, a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-09 22:28

Zobacz także: