Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Waldemar Sługocki


Data wpływu W sprawie
2015-08-24 w sprawie sytuacji żeńskiej drużyny siatkarskiej MLKS Roltex Zawisza Sulechów
2015-08-24 w sprawie trudności w uzyskaniu przez Sybiraków z okolic Zielonej Góry prawa do renty inwalidy wojennego
2015-08-24 w sprawie niektórych przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
2015-07-27 w sprawie zwiększenia finansowania warsztatów terapii zajęciowej
2015-05-04 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia oraz innych ustaw
2015-02-24 w sprawie planowanych zmian w art. 91 Prawa farmaceutycznego dotyczących ograniczenia uprawnień techników farmacji i ich negatywnych skutków dla funkcjonowania punktów aptecznych na terenach wiejskich
2015-01-30 w sprawie zapobiegania i rozwiązania problemu szkód spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące
2014-12-29 w sprawie bezpośrednich połączeń kolejowych relacji Poznań Główny - Zbąszynek - Świebodzin - Rzepin - Frankfurt (Oder)
2014-12-16 w sprawie wprowadzenia zmian w obecnym kształcie systemu szkolenia i egzaminowania młodzieży w zakresie kategorii prawa jazdy kategorii AM
2014-11-17 w sprawie zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego
2014-11-17 w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego mającej za zadanie dokonanie przeglądu ustrojowego prawa samorządowego
2014-11-17 w sprawie uregulowania statutu prawnego altan działkowych
2014-11-17 w sprawie doposażania ośrodków onkologicznych w aparaturę do radioterapii
2014-11-17 w sprawie propozycji zmian zakładających przejęcie przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zadań związanych z nadawaniem odznak: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
2014-11-12 w sprawie likwidacji Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
2014-10-24 w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w przepisach regulujących przeprowadzenie tzw. kwalifikacji wstępnej kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania zawodowego 40-tonową ciężarówką
2014-10-20 w sprawie poprawy funkcjonowania dotychczasowego systemu prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach szkolenia okresowego kierowców
2014-10-20 w sprawie działań ministerstwa zmierzających do rozpoczęcia wydobycia złóż miedzi i srebra na terenie woj. lubuskiego
2014-10-03 w sprawie maksymalnego poziomu wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
2014-09-01 w sprawie poselskiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności (druk nr 2624)
2014-07-29 w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
2014-07-10 w sprawie uwag Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców POZ Porozumienie Zielonogórskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2014-07-03 w sprawie planów przekształcenia Aresztu Śledczego w Nowej Soli w oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Zielonej Górze
2014-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
2014-05-19 w sprawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej