Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Waldemar Andzel


Data wpływu W sprawie
2015-07-31 w sprawie zakupu czołgów LEOPARD 2 bez zastosowania ustawy offsetowej
2015-07-30 w sprawie konsekwencji zawarcia przez Ministra Obrony Narodowej RP z Ministrem Obrony RFN umów projektowych do "Porozumienia dotyczącego wsparcia użytkowania i wspólnych działań w zakresie systemów LEOPARD 1 i LEOPARD 2" w zakresie możliwości spodziewanej polonizacji czołgów użytkowanych przez Siły Zbrojne RP
2015-07-30 w sprawie zakupu przez Polską Grupę Zbrojeniową SA spółki Teldat sp. j.
2015-07-17 w sprawie starań miasta Sosnowiec o przejęcie składników majątkowych należących do Skarbu Państwa
2015-06-18 w sprawie modernizacji czołgów LEOPARD 2A4
2015-06-17 w sprawie zakupu przez Polskę francuskich śmigłowców EC725 Caracal
2015-06-17 w sprawie złej sytuacji grupy zawodowej pielęgniarek i położnych
2015-05-11 w sprawie pozyskania bezzałogowych systemów powietrznych BSP
2015-04-29 w sprawie przepisów regulujących wycinanie drzew na własnych posesjach
2015-04-29 w sprawie dramatycznej sytuacji w polskim górnictwie węgla kamiennego
2015-04-27 w sprawie offsetu dla przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla Sił Zbrojnych RP
2015-03-23 w sprawie zniesienia ulg dla rodzin wielodzietnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
2015-03-19 w sprawie zakazu pochówku na Powązkach Wojskowych komunistycznych wojskowych i dygnitarzy
2015-01-30 w sprawie zawarcia przez spółkę Huta Stalowa Wola SA umowy z koreańskim przedsiębiorstwem Samsung na dostawę podwozi do armatohaubic
2014-12-17 w sprawie niezatrzymywania się pociągu Pendolino w Zawierciu
2014-12-01 w sprawie wwozu do Polski niebezpiecznych odpadów pochodzących z Salwadoru
2014-11-07 w sprawie bezpieczeństwa na polskich drogach
2014-11-07 w sprawie modernizacji czołgów Leopard 2
2014-10-23 w sprawie złego funkcjonowania programu "Wyprawka szkolna"
2014-09-26 w sprawie przywrócenia obowiązku odbycia służby wojskowej
2014-09-12 w sprawie problemu wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej
2014-08-28 w sprawie realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
2014-08-28 w sprawie groźby nałożenia kary na Polskę za przekroczenie kwoty mlecznej
2014-07-28 w sprawie niskiego poziomu zdawalności egzaminu maturalnego
2014-07-11 w sprawie wzrostu cen leków wspomagających chemioterapię