Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 i 9 punkt porządku dziennego:  8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).
  9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 256 i 396).


Poseł Roman Kotliński:

    Co chcę prostować? Proszę państwa, mogę sprostować z pozycji świadka. Byłem księdzem i wiem, jak te sprawy wyglądają. (Oklaski) Nikt nie kwestionuje tego, że zakonnice i księża pracują w różnych ośrodkach, również charytatywnych, natomiast zaświadczam jako świadek, że wszystkie te pieniądze na wszelkie urządzenia, na budynki i na pensje dla tych ludzi pochodzą z budżetu państwa. Osoby duchowne de facto odbierają chleb osobom świeckim, które mogłyby pracować w tych ośrodkach. To jest chyba nie do zakwestionowania. (Oklaski)

    (Głos z sali: Lepiej by pracowały.)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.


82 wyświetleń