Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 i 9 punkt porządku dziennego:  8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).
  9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 256 i 396).


Poseł Roman Kotliński:

    Powiem tylko, panie pośle, że nie chodziło o konsultacje Ruchu Palikota, tylko o pismo, które wyszło z Komisji Administracji I Spraw Wewnętrznych do komisji episkopatu, na które szef episkopatu odpowiedział, że jest bezzasadne pytanie o to, czy Kościół jest za zniesieniem Funduszu Kościelnego, czy przeciwko temu. I to wszystko. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.


56 wyświetleń