Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 i 9 punkt porządku dziennego:  8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).
  9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 256 i 396).


Poseł Roman Kotliński:

    Myślę, że mam ok. 10 minut, bo pan poseł był łaskaw mnie wymienić kilkakrotnie. Otóż rzeczywiście w czasie pierwszego czytania w komisji nie byłem obecny z powodu choroby - to jest prawda.

    Co do kosztów Caritasu, zapewniam, że ok. 70%, a są to setki milionów...

    (Głos z sali: Co pan mówi...)

    ...na Caritas... Nie wiem, czy państwo wiedzą, że większość nawiązek sądowych w całym kraju jest przeznaczana na Caritas i nikt tego nie monitoruje. I nawet się nie pytam...

    (Głos z sali: A co to ma wspólnego z Funduszem Kościelnym?)

    ...przedstawicieli rządu.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: A co to ma wspólnego z Funduszem Kościelnym?)

    Mówimy o funduszach Kościoła jako takiego, a Fundusz Kościelny jest o tyle bezzasadny, że jest jednym z setek różnych źródeł finansowania Kościoła, więc jest tym bardziej bezzasadny.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: To nie jest finansowanie Kościoła, to jest finansowanie Caritasu.)

    (Głos z sali: Pan po prostu...)

    Nie charytatywnej - to jest płacenie, to jest nierówność wobec prawa, konstytucyjna nierówność. Księża...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Pan tego nie rozumie.)

    ...są traktowani w sposób uprzywilejowany. (Gwar na sali)

    Czy wy tego nie możecie zrozumieć?

    (Głos z sali: To są świeckie...)

    (Głos z sali: Tam są osoby świeckie.)

    Dlaczego ubolewa pan nad tym, że księża nie będą mieli opłacanych składek zdrowotnych, a nie ubolewa pan nad polskimi dziećmi czy emerytami? To jest wasz patriotyzm?


Poseł Roman Kotliński:

    Czy to jest...

    (Poseł Marek Domaracki: Bo dzieci nie głosują.)


Poseł Roman Kotliński:

    Dlatego że dzieci nie poprą was z ambony w czasie wyborów.

    (Poseł Marek Domaracki: Tak jest.) (Oklaski)

    I o to wam chodzi.


Poseł Roman Kotliński:

    Ani emeryci...


Poseł Roman Kotliński:

    Posłowie ze mną...


Poseł Roman Kotliński:

    Dobrze. Chciałbym powiedzieć, ponieważ pan poseł wielokrotnie nazwał mnie byłym księdzem, że rzeczywiście uważam się za byłego księdza. Jeśli jestem aktualnym księdzem, to domagam się szacunku od pana wiernego posła. (Wesołość na sali, oklaski) Natomiast chcę powiedzieć (Dzwonek), dlaczego nie jestem już księdzem. Dlatego że w tym Kościele nie ma Boga...


Poseł Roman Kotliński:

    ...i jestem o tym święcie przekonany. I dlatego przestałem być księdzem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.


163 wyświetleń