Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 364 i 373).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie zmiany ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie dnia 7 kwietnia 2011 r.

    Intencją ustawodawcy jest umożliwienie świadczenia przewozu okazjonalnego pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu mniej niż 7 osób w innej formie aniżeli taksówką. Dotyczy to firm, które zajmują się wyspecjalizowanymi przewozami, między innymi obsługą gości zagranicznych, obsługą konferencji, ślubów, chrztów i wiele innych różnych imprez.

    Trzeba podkreślić, iż projekt wnosi pewne restrykcje, aby nie było precedensu nieuczciwej konkurencji ze strony innych przewoźników oraz żadnej patologii. Zmiany też dotyczą głównego inspektora transportu drogowego. Interesy konsumentów korzystających z usług oferowanych przez przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób będą zatem w pełni chronione, zaś zasady uczciwej konkurencji na rynku usług przewozowych nie będą w żaden sposób naruszone.

    Senat zaproponował pięć poprawek, które zostały przyjęte przez komisję. 1. poprawka doprecyzowuje i podkreśla, że przedsiębiorca nie musi osobiście dokonywać przewozu. 2. poprawka ujednolica terminologię ustawy z terminologią Kodeksu cywilnego. Istotą 3. poprawki jest podkreślenie, że umowę na przewóz można zawrzeć nie tylko w siedzibie przedsiębiorcy, ale i w dowolnym lokalu, w którym dany przedsiębiorca prowadzi działalność. 4. poprawka mówi, iż należy ustanowić cenę z góry, przed dokonaniem usługi, natomiast zapłata może nastąpić w formie bezgotówkowej oraz w formie gotówkowej, ale jeżeli w formie gotówkowej, to musi nastąpić to w lokalu danego przedsiębiorcy. Poprawka 5. dotyczy możliwości dokonywania przewozu okazjonalnego nie tylko samochodem będącym własnością przedsiębiorcy, ale również samochodami będącymi przedmiotem leasingu. Wcześniej można było tego dokonywać tylko samochodem, który był własnością przedsiębiorcy.

    Wysoka Izbo! Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosować za wszystkimi pięcioma poprawkami, które zostały zgłoszone przez Senat. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.


65 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy