Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Piotr Chmielowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak donosi prasa, obywatele w Polsce mają powody do dużej radości, dlatego że zostaną obniżone opłaty za przejazdy autostradami, których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie jest to prezent od rządu, a jedynie konsekwencja umów na ich budowę przy współudziale środków europejskich. Tak więc dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską będziemy płacili mniej.

    Z ubolewaniem muszę powiedzieć, iż dowiedziałem się, że te obniżone opłaty nie obejmą naszych firm transportowych, które już i tak ponoszą gigantyczne koszty, niewspółmierne do ich pracy, jeżeli chodzi o transport na terenie Polski.

    Wypada mi podziękować z tej mównicy Europie za to, że ulży nam w naszej komunikacji. Miejmy nadzieję, że może Europa upomni się o pozostałe dotacje, dzięki którym wybudowaliśmy inne elementy infrastruktury, i że również za nie nie będziemy mogli pobierać tak wysokich opłat. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Chmielowski - Oświadczenie z dnia 13 kwietnia 2012 roku.


203 wyświetleń