Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 266).


Poseł Barbara Bartuś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Pan chyba nie zrozumiał mojej wypowiedzi w imieniu klubu, bo wskazywałam na dobre elementy, które wynikają głównie z uzasadnienia, jednakże ten projekt nie rozwiązuje wszystkich spraw. W ramach prac w komisjach nie możemy dołożyć art. 51, art. 54 K.p.a. do zmiany, nie możemy dołożyć artykułu Ordynacji podatkowej, co wydaje się uzasadnione, dlaczego naczelnik urzędu skarbowego ma wzywać osoby z całego województwa do stawienia się, kiedy w K.p.a. mówi się o mieście, gminie, okolicach, a tutaj mówi się o województwie. Może izby skarbowe tak, ale naczelnik urzędu skarbowego? Wskazywałam raczej na to, że jeżeli już nowelizujemy kodeks, to zróbmy to kompleksowo. To tyle do wystąpienia klubowego.

    Jeżeli chodzi o moje pytania. Po pierwsze, nie odpowiedział pan na pytanie, gdzie jest zapisane, że musi być uzasadnienie pisemne. Po drugie, niestety, prawo administracyjne wyraża zasadę inkwizycyjności, w odróżnieniu od prawa cywilnego, więc tego znaku równości nigdy nie będzie. Nawet jeżeli najlepsza osoba, z najlepszymi chęciami i z najlepszym podejściem do obywatela będzie otwarta na obywatela, to ona realizuje przepisy, realizuje prawo, które my stanowimy. Obywatel, który będzie miał zapłacić olbrzymie podatki, nigdy nie będzie zadowolony, nawet jeżeli będzie to w sposób bardzo przyjazny. Dlatego prawo administracyjne różni się od prawa cywilnego i ono się zawsze będzie różnić, a urzędnicy to też obywatele naszego kraju...


Poseł Barbara Bartuś:

    ...więc stwórzmy tak prawo...


Poseł Barbara Bartuś:

    Pan poseł mnie widocznie nie zrozumiał, ale dziękuję. Dziękuję.Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.


88 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy