Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 266).


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie kieruję do posła wnioskodawcy, bo słuchając pana posła, odniosłam wrażenie, że nowelizacja jest bardzo kompleksowa, zawiera wszystkie regulacje, o których pan poseł mówił, jednakże, tak jak mówiłam w wystąpieniu klubowym, to są dwa pojedyncze artykuły.

    Moje pytanie. Mówił pan o tym, że wezwanie musi zawierać uzasadnienie. Z jakiego przedstawionego, nowelizowanego przepisu pan to wywodzi? Gdzie jest zapisane, że powinno być to uzasadnienie wezwania? To jest pierwsza sprawa.

    Odnosząc się do drugiej części pana wystąpienia, mam pytanie: Czy ta pana wypowiedź nie jest za ostra w stosunku do urzędników, do osób, które wykonują zadania organów, a przede wszystkim wykonują zadania państwa, czyli wykonują zadania, które my tutaj poprzez nasze ustawodawstwo im zlecamy? Ustawodawca powinien być racjonalny. (Dzwonek) Niestety możemy przekonać się sami, że ta nasza racjonalność nie zawsze jest spełniona, realizowana. Czy te słowa nie są zbyt ostre dla urzędników? Czy nie powinniśmy popatrzeć też na siebie i na to, jakie tworzymy prawo?

    I jeszcze, kończąc, pani marszałek, chciałabym zapytać pana ministra: Czy rząd przygotował stanowisko wobec tego projektu, czy jest już opinia rządu w sprawie projektu ustawy o zmianie K.p.a. i Ordynacji podatkowej, zawartego w druku nr 266? Dziękuję.Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.


95 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy