Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 258 i 269).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska w sprawie zmiany ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie w dniu 7 kwietnia 2011 r.

    Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. powoduje, że z dniem 7 kwietnia 2012 r. nie będzie możliwe świadczenie przewozu okazjonalnego pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu mniej niż 7 osób w innej formie niż taksówką.

    Projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym próbujemy uchylić furtkę dla wszelkiego przewozu osób samochodami osobowymi w innej formie niż taksówki, uchylić tę furtkę dla firm, które zajmują się wyspecjalizowanymi przewozami, np. obsługą ślubów, obsługą konferencji, obsługą gości zagranicznych czy wszelkiego rodzaju innych imprez.

    Należy podkreślić, że w projekcie ustawy wprowadzamy pewne restrykcje, żeby nie było patologii prowadzącej do precedensu nieuczciwej konkurencji ze strony innych przewoźników. Przy okazji zmieniamy i regulujemy kilka spraw z zakresu funkcji głównego inspektora transportu drogowego, który sprawuje nadzór nad przewozami.

    W szczególności w zmianie pierwszej stawiamy warunki, jakie musi spełnić przewoźnik, który chce uzyskać licencję na przewóz okazjonalny osób samochodami osobowymi innymi niż taksówki. Pierwszy warunek to podpisanie umowy w siedzibie firmy danego przedsiębiorcy. Drugi warunek to uiszczenie opłaty ryczałtowej za przewóz w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, z tym że jeżeli jest dokonywana opłata w formie gotówkowej, jest obowiązek, żeby odbywało się to w siedzibie danego przedsiębiorcy. I trzeci warunek: usługi są realizowane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe lub przez zatrudnionego przez niego kierowcę.

    W drugiej części zmiany pierwszej umieszczamy zapisy uniemożliwiające podszywanie się przewoźników osobowych pod taksówki. Zastosowany jest nakaz zabraniający upodabniania się do taksówek.

    Ostatnia zmiana jest potrzebna w celu wygenerowania zapisów wynikających ze zmiany pierwszej. W praktyce stanowi ona nakaz przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych - chodzi o posiadanie kopii umowy, która wcześniej została zawarta między przedsiębiorcą a daną osobą.

    Omawiana ustawa nie powoduje żadnych finansowych obciążeń dla Skarbu Państwa ani dla jednostek samorządu terytorialnego. Jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

    Panie Marszałku! Chciałabym zgłosić 5 poprawek doprecyzowujących niektóre zapisy ustawy, które składam teraz na pana ręce.


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Wysoka Izbo! Panie Marszałku! Wnoszę o przyjęcie ustawy wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.


78 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy