Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku.


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Mam kilkadziesiąt pytań, ale nie wiem, ile uda mi się zadać.

    Po pierwsze, dlaczego jednostki Kościoła katolickiego są głównymi beneficjentami konkursów na zadania z zakresu pomocy rozwojowej, ogłaszanych przez MSZ? Po drugie, w jaki sposób MSZ chce wspierać dyplomację obywatelską? Po trzecie, czy Polska będzie koordynować unijną politykę wobec bardzo rozwojowych państw położonych na wschód od naszej granicy: Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, Turcji? Po czwarte, czy dalej Litwin będzie pluł nam w twarz i dzieci nam litwinił? Po piąte, czy polska dyplomacja dysponuje sprawnymi ośrodkami analitycznymi? Z tego, co widać, do tej pory chyba nie dysponowała. Po szóste, dlaczego ambasador Polski we Włoszech nie może jednocześnie reprezentować nas w Watykanie? Po siódme, czy zawarcie umowy przez Watykan z reżimem Białorusi nie wzmocni tego reżimu ze szkodą dla naszych obustronnych stosunków? Jakie są planowane kolejne wydatki MSZ dla misjonarzy katolickich na Białorusi i nie tylko? Po ósme, w jaki sposób MSZ wykorzystuje potencjał licznych absolwentów polskich uczelni, obywateli państw arabskich i Afryki? Dziękuję bardzo.Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.


104 wyświetleń