Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Styczeń, luty, marze i kwiecień każdego roku to miesiące naszych rozliczeń podatkowych, to miesiące, kiedy możemy organizacjom pożytku publicznego przekazać 1% swojego podatku, co jest bezdyskusyjnie absolutnie pozytywne. Dzisiaj chcę powiedzieć kilka zdań o tych, którzy dzięki tym środkom mają szansę czynić wiele dobra, czyli o wolontariuszach.

    Ostatnimi czasy miałem wiele spotkań i kontaktów z osobami, które podejmują bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, bo taka jest właśnie definicja wolontariatu. Możliwości pracy jako wolontariusz jest bez liku. Oto wiedzmy, że jest wolontariat jednorazowy, indywidualny, grupowy, okresowy, bezterminowy, krótkoterminowy. I należy się cieszyć, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, podejmuje trud bycia wolontariuszem. Mam głębokie przekonanie, że my wszyscy parlamentarzyści mamy dla wolontariuszy pełne, zasłużone uznanie i szacunek, a ja jestem tylko skromnym wyrazicielem tego uznania, szacunku i wszystkich dobrych słów.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W drugiej części swojego oświadczenia, korzystając z możliwości jego wygłoszenia, chciałbym znowuż zrealizować jego część w klimacie charakterystycznym przynajmniej dla części oświadczeń poselskich. Mówię o tej części oświadczeń, bardzo przecież osobistych, które zwracają się w swoich emocjach ku małych ojczyznom: miastom, miasteczkom, wsiom. I znowuż chciałbym wypowiedzieć kilka zdań w tymże klimacie.

    Otóż w dniu 25 stycznia br. mówiłem z tego miejsca, że mam przyjemność, co jest prawdą, mieszkać w gminie Morawica w województwie świętokrzyskim. 25 stycznia 2012 r. gminę tę zamieszkiwało 14 592 mieszkańców i chciałem ich wszystkich w kolejności alfabetycznej pozdrowić, ale z powodu ram czasowych wygłaszania oświadczeń pozdrowiłem tylko reprezentantów gminnej społeczności - tylko reprezentantów, ale nie wymieniłem żadnej reprezentantki mojej gminy, co zostało mi boleśnie wypomniane.

    Teraz, panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym się do tego błędu przyznać i - co normalne w takiej sytuacji - błąd naprawić. A przecież od tego czasu wiele się zmieniło. Gminę Morawica zamieszkuje już 14 633 mieszkańców, czyli o 41 osób więcej, z czego 7311 osób, czyli niemal idealnie połowa, to panie. Ja w tej chwili wszystkie 7311 wspaniałych mieszkanek mojej małej gminnej ojczyzny, wszystkie mieszkanki gminy Morawica bardzo, ale to bardzo pozdrawiam. Żałuję tylko, że ramy czasowe i zapewne wytrzymałość pana marszałka nie pozwolą mi uczynić tego poprzez wymienienie ich wszystkich po kolei. Ale może kiedyś... Dziękuję bardzo.Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Oświadczenie z dnia 15 marca 2012 roku.


254 wyświetleń

Zobacz także: