Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku (druk nr 118) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 145).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W podsumowaniu raportu napisano: ˝Dane te mogą świadczyć o braku celowości funkcjonowania tych programów pomocowych, które pomimo dłuższego funkcjonowania w obiegu prawnym są wykorzystywane w niewielkim stopniu lub w ogóle˝. Nasuwa się pytanie: Dlaczego środki dotyczące pomocy nie zostały uruchomione lub zostały uruchomione w niewielkim stopniu? Jaki był koszt własny funkcjonowania tych programów i które instytucje są za to odpowiedzialne? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także: