Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych.


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszyscy pamiętamy wiersz Juliana Tuwima z 1938 r. pod tytułem ˝Lokomotywa˝. Czytając go, można poznać realia lat przedwojennych. Zacytuję kilka fragmentów: ˝i pełno ludzi w każdym wagonie˝, kolejny ˝siedzą i jedzą tłuste kiełbasy˝, następny ˝a tych wagonów jest ze czterdzieści˝. (Wesołość na sali) Minęło 75 lat, a od czasu wydania tego ważnego wiersza sytuacja w spółkach PKP zmierza w dziwnym kierunku i jest zbliżona do tego lub gorsza od tego, co opisywał Tuwim. Często ludzie na trasie Warszawa - Poznań jeżdżą, jak bydło, na stojąco. Sam ostatnio stałem przy ubikacji. O innych trasach nie wspominam, bo ta jest na głównym, flagowym szlaku. Brak często wagonu barowego, przez co podróż staje się uciążliwa, a przy większym opóźnieniu staje się katorgą.

    Panie ministrze, czy pan jeszcze panuje nad tymi wszystkimi spółkami PKP? Kiedy pan stanie tutaj, na mównicy, i powie, że jest lepiej? Czy po mistrzostwach znowu spotkamy się tutaj i pośmiejemy z tej tragicznej sytuacji? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.


108 wyświetleń

Zobacz także: