Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Waldemar Sługocki:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Patronat honorowy nad jego obchodami objęła pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej pani Anna Komorowska. Pragnę z tej okazji złożyć całemu ruchowi uniwersytetów trzeciego wieku w naszym kraju życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości, determinacji i konsekwencji w dalszej działalności.

    W szczególności życzenia swe kieruję do środowiska słuchaczy i wykładowców Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, który w tym roku obchodzi 20. rocznicę powstania. Przez te wszystkie lata placówka ta znakomicie wpisywała się w społeczny i kulturalny krajobraz Zielonej Góry. Uniwersytety trzeciego wieku to wspaniały przykład efektywnej działalności na rzecz społeczności ludzi starszych. Ich działalność nie ogranicza się tylko do wypełniania wolnego czasu starszemu pokoleniu Polaków, ale aktywizuje ich do działań społecznych, obywatelskich, a nawet politycznych, w końcu - pozwala czerpać radość z jesieni życia oraz dzielić się swymi bogatymi doświadczeniami życiowymi z młodszym pokoleniem.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 110 uniwersytetów trzeciego wieku. Mam nadzieję, że ruch ten nadal będzie się rozwijał, a w jego szeregach będzie mogło realizować się coraz więcej polskich seniorów. Oczywiście wymaga to współpracy oraz zaangażowania różnych środowisk samorządowych oraz rządowych.

    Przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku inspirują nas wszystkich do dyskusji na temat ich roli w polityce społecznej Polski. Dlatego też zachęcam do zainteresowania się Międzynarodowym Kongresem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbędzie się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 29 marca 2012 r. pod hasłem ˝Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego˝.

    Raz jeszcze składam wszystkim polskim seniorom życzenia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Waldemar Sługocki - Oświadczenie z dnia 01 marca 2012 roku.


169 wyświetleń