Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 182).


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kieruję swoje pytanie do rządu, chociaż nie jest ono bezpośrednio związane z tym projektem, ale odnosi się do kwestii poruszanej tu przez Klub Parlamentarny Ruch Palikota i często podnoszonej też przez pana premiera. Często słyszę o tym, że duchowni, kapłani w Polsce są bardzo uprzywilejowani. Byłam pracownikiem ZUS i jak pamiętam, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wśród osób, dla których ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe, wymienia duchownych. Większość duchownych nie opłaca składek, ale na zasadzie, że ma zbieg do ubezpieczeń społecznych i składki na ubezpieczenie społeczne opłaca ze stosunku pracy, bo najczęściej duchowni są też nauczycielami, uczą religii w szkołach i z tego tytułu mają opłacane składki, ale z tego tytułu, że są duchownymi, opłacają składkę zdrowotną. Mimo to, że pracodawca im pobiera składkę zdrowotną, to oni też opłacają składki zdrowotne. Mało tego, wszyscy proboszczowie parafii (Dzwonek) niezależnie od tego, czy coś zbiorą na przysłowiową tacę czy nie, płacą podatki w zależności od liczby parafian. Nie tylko parafian praktykujących, ale w ogóle parafian. Moje pytanie brzmi: Gdzie jest to uprzywilejowanie księży? Jak ci księża obciążają budżet naszego państwa, skoro podlegają normalnie ubezpieczeniom społecznym, normalnie ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, o obowiązku opłacania składek zdrowotnych, o opodatkowaniu. A więc prosiłabym o odpowiedź i o wyjaśnienie. Są może pewne sytuacje na misjach, ale to też dotyczy nie państwa, tylko odpowiedniego funduszu. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.


76 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy