Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 182).


Poseł Beata Mazurek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rząd znany jest z tego, że podnosi podatki, co pociąga za sobą koszty, przyczynia się też do drastycznej podwyżki leków, a leki wykupują głównie ludzie chorzy, ale przede wszystkim emeryci i renciści. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że również samorządy podwyższają swoje podatki, chociażby podatek od nieruchomości czy podatek gruntowy. One uderzają we wszystkich, ale także w emerytów i rencistów. Z całą pewnością te 71 zł podwyżki kwotowej rent i emerytur nie rekompensuje tych wydatków, które muszą ponieść emeryci i renciści.

    Przypomnę, że rząd nie podnosi również kwot uprawniających do pomocy społecznej, o czym wspomniała moja koleżanka, mimo że wielokrotnie państwo to obiecaliście. Sytuacja dzisiaj jest taka, że renciści czy emeryci nie mogą korzystać z zasiłków okresowych, bo mają, powiedzmy, dochód o przysłowiową złotówkę za wysoki, a z zasiłków celowych też nie mogą korzystać, bo gminy nie mają pieniędzy albo dają je w tak niskiej kwocie, że nawet na wykup jednego leku nie wystarcza. (Dzwonek) W związku z tym kieruję pytanie przede wszystkim do rządu: Czy do was, do rządu, do waszych przedstawicieli, nie docierają sygnały od emerytów i rencistów, że świadczenia, które oni mają, są tak niskie, iż nie pozwalają im żyć? To po pierwsze. Po drugie, kieruję pytanie do przedstawiciela wnioskodawców: Czy na etapie prac w komisji będzie można naprawić błędy, o których mówiono z tej mównicy, chociażby te błędy, o których mówiła pani poseł Bańkowska? I pytanie do rządu. Wielokrotnie pan minister mówił o waloryzacji progów uprawniających do pomocy społecznej. W tej kadencji też pan o tym mówił. Pytam: Czy wiecie, o ile te progi wzrosną? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.


91 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy