Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19).


Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Janosikowe zostało wprowadzone po to, aby wyrównywać szanse rozwojowe mniejszych gmin, gmin biedniejszych i gmin zasobnych - przez te lata, w którym obowiązywało, miało tę funkcję wypełnić. Trzeba by się teraz przyjrzeć, czy rzeczywiście tę funkcję spełniło. Niestety nie spełniło, dlatego że nadal dysproporcje między różnymi częściami Polski są ogromne. Polityka obecnego rządu sprzyja tym dysproporcjom i dlatego jesteśmy wszyscy zobowiązani, aby zastanowić się, czy w związku z tym janosikowe, czy ten poziom, który dzisiaj jest stosowany, jest wystarczający. Mam pytanie do wnioskodawców o to, czy zdają sobie sprawę, że w tej dyskusji można także podnieść argument, że jest niewystarczający i że zamiast zmniejszenia o 20% można postulować zwiększenie tej kwoty. To osobiście tutaj postuluję. Oczywiście te rzeczy, o których pan mówił - złe funkcjonowanie podziału - mogą być podjęte w dyskusji, nawet powinny, ale jeśli chodzi o wysokość, to skutkiem państwa projektu może być zwiększenie janosikowego, bo dzisiaj, jeśli spojrzeć na Polskę i na to, jak wyglądają tereny pozaaglomeracyjne, wniosek (Dzwonek) nasuwa się jeden: należy wprowadzić mechanizmy...


1 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19).


Poseł Adam Abramowicz:

    ...które spowodują wyrównanie...


1 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19).


Poseł Adam Abramowicz:

    ...szans wszystkich.


1 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19).


Poseł Adam Abramowicz:

    Miałem jeszcze uwagę do pana Michała Szczerby, ale już nie zdążę. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.


277 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy