Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44, 134 i 134-A) - trzecie czytanie.


Poseł Roman Kotliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym naświetlić Wysokiej Izbie, uświadomić jej, na co są przekazywane pieniądze... (Gwar na sali)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Pytanie!)


1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44, 134 i 134-A) - trzecie czytanie.


Poseł Roman Kotliński:

    ...które przeznaczane są na Polonię. Otóż 90% pieniędzy przeznaczanych na Polonię na Wschodzie rząd...


1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44, 134 i 134-A) - trzecie czytanie.


Poseł Roman Kotliński:

    Ile pieniędzy przeznaczanych oficjalnie na Polonię ląduje w parafiach katolickich na Wschodzie? (Wesołość na sali, oklaski) Ponad 90%, jak wynika z tego, co wiem, pieniędzy ląduje w parafiach katolickich, pieniędzy oficjalnie przeznaczanych na pomoc dla Polonii. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 27 stycznia 2012 roku.


85 wyświetleń