Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Może źle zostałem zrozumiany, kiedy mówiłem o stosunku lokalnej społeczności, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Ta ludność i samorządy też nie są przeciwko parkom jako takim. Jak państwo zapewne wiecie, w 1996 r. poszerzono obszar chyba o 5 tys. hektarów za zgodą samorządów. Stało się jednak tak, że złożone wtedy przez rząd deklaracje przyjścia z pomocą tym, podkreślam, jednym z najpiękniejszych regionów kraju nie zostały później przez rząd zrealizowane. I to jest problemem, jedną z przyczyn nieufności tych ludzi, może i niezawinionej, do państwa propozycji, ale też do wszystkich propozycji, które oni odbierają z obawami. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.


69 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy