Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Adam Kępiński:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Skończyła się nasza prezydencja i trzeba powiedzieć obiektywnie, że co najmniej dostatecznie. Aczkolwiek, jak pani poseł przed chwilą powiedziała, trudno powiedzieć, co konkretnie ona przyniosła. Moje pytanie będzie natomiast konkretne. Byliśmy gorącym orędownikiem, jesteśmy gorącym orędownikiem Partnerstwa Wschodniego. Jednym z naszych założeń i naszych priorytetów było podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Niestety, z powodów może po części niezależnych od nas - mam na myśli aresztowanie pani Julii Tymoszenko - nie za bardzo nam to się udało. Moje pytanie jest konkretne: Co robi rząd polski, aby tę sprawę wyjaśnić, aby slogan praw obywatela nie był pustym sloganem? Czy są podejmowane jakieś działania, aby wyjaśnić sprawę aresztowania pani Julii Tymoszenko? Drugie pytanie: Czy z tego powodu, że mamy to opóźnienie, są planowane jakieś inne działania, które przyczynią się do tego, aby ta umowa została jednak w miarę szybko podpisana? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.


88 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy