Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Padło wiele pytań, głównie o małych i średnich przedsiębiorców, których najbardziej dotknie podwyższenie składki rentowej o 2%. Zapytam z innej beczki: Czy zrobiono analizy, o ile podwyższenie tej składki obciąży samorządy, a jeśli tak, to w jakiej kwocie? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.


114 wyświetleń

Zobacz także: