Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91).


Poseł Piotr Walkowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie Ministrowie! Szanowni państwo, w związku z rozpoczęciem tej kadencji i sytuacją ekonomiczną czas pomyśleć powoli o znajdowaniu środków w celu poprawy stanu naszych finansów. Trzeba od czegoś zacząć. Wiem, że przedstawiciele wszystkich klubów mają pomysły na znalezienie środków finansowych i myślę, że będą je sukcesywnie zgłaszać czy to w formie projektów ustaw, czy też wspólnie wypracowywać w ramach funkcjonujących komisji czy podkomisji. Jednak od czegoś trzeba zacząć, trzeba zabezpieczyć środki, trzeba oddalić się od groźby przekroczenia niebezpiecznej bariery 55% zadłużenia w stosunku do produktu krajowego brutto. Trzeba również znaleźć rozwiązania na samofinansowanie się systemu, chociażby w omawianym zakresie, ubezpieczeń społecznych, jeżeli chodzi o fundusz rentowy. Zdaję sobie sprawę, że 4 czy 5 lat temu, w momencie podejmowania decyzji była całkowicie inna sytuacja, praktycznie brakowało rąk do pracy, bezrobocie spadało, w związku z tym warunki były sprzyjające. Warunki się zmieniły. Poseł Piechota mówił wyraźnie, określił to w liczbach, w relacjach. Trzeba więc reagować. Myślę, że może odbiór tego projektu ustawy byłby inny, gdyby te regulacje wyszły w szerszym pakiecie, gdzie byłyby nie tylko rozwiązania dotyczące szukania oszczędności, ale również zdobywania środków finansowych. Sądzę, że w trakcie pracy Sejmu VII kadencji te możliwości się znajdą.

    Słyszałem tutaj, że w ciągu ostatnich 4 lat zwiększyła się liczba miejsc pracy o 930 tys. zł...

    (Głosy z sali: Osób.)

    ...930 tys. osób. Kto jednak rządził w tym okresie, w ciągu ostatnich 4 lat? Zdaje się, że Platforma i PSL. (Oklaski) Przypisywanie tego li tylko klubowi Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów z tamtego okresu jest tak troszeczkę naciąganiem. Myślę, że to jest wspólna sprawa - rządu Prawa i Sprawiedliwości jako tego głównego w latach 2005-2007 i kontynuatorów, czyli rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

    Szanowni Państwo! Słyszałem tu słowa o 100-tysięcznej armii biurokratów. Nie rozumiem wyrazu ˝biurokrata˝. Kojarzy mi się to z mówieniem o kimś jak o osobie troszeczkę niższej kategorii. Myślę, że tych 100 tys. osób, które znalazły zatrudnienie w administracji samorządowej i rządowej, to są osoby, które działają z pożytkiem dla społeczeństwa i nazywanie ich w ten sposób jest troszeczkę obraźliwe. Myślę, że system, w który weszliśmy, kwestia korzystania ze środków unijnych, to stworzyło pewne mechanizmy i niezbędne jest zatrudnienie większej liczby osób, aby te mechanizmy funkcjonowały.

    Kwestie ulgi, był to kierunek proponowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, zmierzanie w stronę państwa socjalnego. Jeżeli chcemy, idźmy w tym kierunku i w końcu wylądujemy w pięknej, słonecznej Grecji, ale będziemy goli i weseli. Jeżeli chodzi o klimat, to chyba tak szybko sprawy się nie zmienią, że będzie dużo słońca i dużo naturalnej żywności na zewnątrz. Klimat się raczej utrzyma, dlatego musimy pamiętać o tym, że nie możemy doprowadzić do załamania się systemu, który jest w obecnej chwili. Nie wiem również, skąd się biorą te wyliczenia, że będzie mniej o 150-200 tys. miejsc pracy w wyniku tej ustawy. Na pewno będą pewne skutki, ale nie takie. (Dzwonek)

    Zapoznałem się z opinią pracodawców i rzeczywiście twierdzę, że jest to pewnego rodzaju pogorszenie sytuacji osób prowadzących działalność i małych firm, ale podjęcie tych kroków będzie skutkowało na kilka najbliższych lat zlikwidowaniem następnego obciążenia, jakim jest fundusz rentowy i wypłaty z tego tytułu.

    Szanowni Państwo! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego składam wniosek o przyjęcie projektu tej ustawy. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za proponowanymi zmianami. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.


79 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy