Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan powiedział, a właściwie premier Tusk powiedział, że dzięki dofinansowaniu przez Polskę funduszu walutowego Polska będzie pełniej uczestniczyła w procesie decyzyjnym, jeśli chodzi o strefę euro. Powiedział to pan premier bardzo ogólnie. Chciałbym, żeby pan sprecyzował, na czym będzie polegało to większe uczestnictwo Polski w procesie decyzyjnym.

    Drugie pytanie. Nie wiem, czy pan wie, że w wielu krajach trzeciego świata Polskę reprezentują misjonarze katoliccy zamiast ambasadorów.

    (Poseł Arkadiusz Czartoryski: Dzięki Bogu, i niech tak zostanie na chwałę bożą.)

    Misjonarze ci są finansowani z funduszu via Senat przeznaczonego dla Polonii i powoduje to wiele problemów. Są antagonizmy w trzecim świecie, ponieważ liczba katolików w tych krajach maleje, a polscy misjonarze występują tam w imieniu państwa polskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.


119 wyświetleń