Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska po raz pierwszy sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wczoraj pan premier przedstawił podsumowanie naszego przewodnictwa. Z wyjątkiem kilku eurosceptyków zdecydowana większość gratulowała Polsce sukcesów. W związku z dzisiejszą debatą chciałabym zapytać o współpracę strony polskiej oraz strony duńskiej, która obejmuje po nas prezydencję; jak ta współpraca wygląda, o priorytety strony duńskiej. Czy Dania z równą determinacją jak Polska będzie walczyła ze skutkami kryzysu w imię solidarnej Europy? Jakie jest nastawienie tych krajów, które nie są w strefie euro? Chodzi o nastawienie do wejścia do tej strefy w dobie kryzysu, w obliczu skutków kryzysu i istniejącej rzeczywistości. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy