Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 38 i 67).


Poseł Piotr Walkowski:

    Panie Marszałku! Drogie Panie! Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Stawianie takich tez, jak to miało miejsce przed chwilą, jest możliwe, jeżeli zaczyna się pracę w legislacji. Wraz z postępowaniem trzeba znajdować pewne kompromisy, myślę, że tak jak wtedy, kiedy w poprzedniej kadencji kończyliśmy prace i dochodziło do zawierania tych kompromisów całościowo, bo w końcu trzeba jednak podejmować jakieś decyzje. Ta ustawa, którą Sejm uchwalił 9 czerwca br., zawiera pewne elementy, mechanizmy troszeczkę perspektywicznie podchodzące do spraw dotyczących pieczy zastępczej, nie doraźnie, ale w pewnym wymiarze czasowym, w wymiarze tego, co nas czeka.

    Wiemy, że w kwestii środków finansowych, które są zabezpieczone, jest możliwość, żeby te środki się znalazły. Zdajemy sobie sprawę, że pewne elementy będą przesuwane w czasie, jednak nie można było przyjmować rozwiązań połowicznych, które powodowałyby kolejną konieczność nowelizacji tej ustawy.

    Przedstawienie przez klub Prawa i Sprawiedliwości, który reprezentowała pani poseł Elżbieta Rafalska, trzech poprawek do nowelizacji było jeszcze okazją do wprowadzenia poprawek kosmetycznych. Można powiedzieć, że z dyskusji w trakcie posiedzenia komisji wynikała zgodność co do zasadności tych poprawek.

    Dyskusja chwilowo dotyczyła daty wprowadzenia w życie, ponieważ dokonujemy poprawki w ustawie, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia. W związku z tym były takie delikatne sprawy dyskusyjne z Biurem Legislacyjnym, jednakże przyjęte rozwiązania, jak również kwestia daty wprowadzenia wychodzą temu naprzeciw.

    Z tego też względu klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mam zaszczyt i przyjemność reprezentować, w pełni popiera zaproponowane poprawki i w całości będzie głosował za tymi poprawkami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.


219 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy