Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44).


Poseł Stanisław Kalemba:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W projekcie budżetu zwiększono środki na kredyty preferencyjne dla rolnictwa. Mimo kłopotów w rolnictwie cały czas jest presja na udzielanie kredytów. Rolnicy składają wnioski w bankach. Mam takie pytanie: Czy ten wzrost pozwoli też na zwiększenie puli na kredyty preferencyjne dla rolnictwa czy głównie będzie wykorzystany na realizację kredytów już zaciągniętych? Druga sprawa. Najpoważniejszą, a przynajmniej jedną z najpoważniejszych spraw są melioracje w rolnictwie, które dotyczą nie tylko rolnictwa, wsi, ale i generalnie wszystkich Polaków. W roku bieżącym też zwiększono środki na melioracje podstawowe o około 210 mln zł i widać, że roboty ruszyły. (Dzwonek) W projekcie na 2012 r. także są zwiększone środki, ale mimo wszystko zwróciłbym się do pana ministra, do pana premiera, żeby te środki jeszcze zwiększyć, zamiast wypłacać potem odszkodowania, usuwać skutki, czego koszty to kwoty rzędu nawet kilkunastu miliardów złotych. Dodatkowe 50-100 mln zł daje wyraźną poprawę w tym zakresie. Dziękuję.Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy