Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 29 i 41).


Poseł Tadeusz Iwiński:

    Dziękuję bardzo.

    Pan marszałek zachęcał mnie do zadania pytania...


1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 29 i 41).


Poseł Tadeusz Iwiński:

    ...a ja nie czuję się zobowiązany, bo pytań tu byłoby bardzo dużo.

    Chciałbym zacząć od uwagi, że w istocie projekt ustawy budżetowej to ogromny projekt, ogromny objętościowo, bo - być może słuchacze i telewidzowie tego nie wiedzą - to jest kilkaset stron, a są jeszcze trzy wielkie tomy uzasadnienia. A jeżeli chodzi o projekt dotyczący ustaw okołobudżetowych, to on jest niewielki, ma tak naprawdę 42 artykuły, które się ze sobą wiążą.

    Moje pytanie dotyczy tego, że projekt budżetu jest rozczarowujący, także jeżeli chodzi o wątki zawarte w projekcie ustawy okołobudżetowej, jest on rozczarowujący. Dla mnie najbardziej rozczarowująca się jest kwestia wydatków na naukę, na Polską Akademię Nauk - to co jest w art. 25 - także na niektóre nowo utworzone instytucje naukowe (art. 29). Wprawdzie pani minister Kudrycka często się chwali w tej Izbie, że następuje postęp, jeżeli chodzi o przeznaczanie środków na badania i rozwój, także na wynagrodzenia, ale nie jest to do końca prawda. Rozumiem, że w tej trudnej sytuacji nie można zaspokoić wszystkich pragnień i spełnić marzeń. Julian Tuwim mówił kiedyś, jakie jest marzenie kobiet: mieć stopę wąską i żyć na szeroką. To jest nierealne.

    A moje pytanie jest takie: Czy nie można jednak doprowadzić do większego wzrostu, niż to się zakłada, wynagrodzeń w instytucjach nauki zajmujących się badaniami i rozwojem (Dzwonek), bo tak naprawdę przyszłość Polski w ogromnej mierze będzie od tego zależała. A udział tego, jeżeli chodzi generalnie o wynagrodzenia, jest absolutnie minimalny, tak jeśli chodzi o budżet państwa, jak i o te regulacje, które dotyczą ustaw okołobudżetowych. (Oklaski)Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.


101 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy