Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie ministrze, w ustawie budżetowej na 2011 r. wydatki na pokrycie odsetek od kredytów mieszkaniowych zaplanowano w wysokości 130 mln zł. Z tego ok. 100 mln naliczone jest niezgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z 1995 r. W projekcie budżetu na 2012 r. przewidziana jest kwota 110 mln zł. Z tego, w moim przekonaniu, 80 mln zł naliczone jest niezgodnie z prawem. Panie ministrze, dlaczego niezgodnie z prawem? Według ustawy, o której mówię, odsetki mają być naliczane od kredytu i ich część za kredytobiorcę ma być pokryta przejściowo z budżetu państwa. Bank PKO BP nalicza jednak odsetki nie tylko od kredytu, ale i od skapitalizowanych wcześniej odsetek bankowych, co w nieuzasadniony sposób zwiększa obciążenia budżetu. Dlaczego pan, panie ministrze, mimo wielokrotnych prób (Dzwonek) zgłaszania przeze mnie z tego miejsca problemu, przyzwala, aby pieniądze z budżetu wpłynęły do banku o dobrej kondycji finansowej, który w dodatku jest pod nadzorem Skarbu Państwa? Proszę się nie zasłaniać opinią NIK w tej sprawie. Uważam, że sprawa opinii NIK nadal nie jest zamknięta. Panie ministrze...


3 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie marszałku, jedno zdanie.

    ...NIK w korespondencji ze mną odpowiada: Z uwagi na brak dokumentacji księgowej nie została przeprowadzona weryfikacja rachunkowa prawidłowości naliczania przez PKO BP kwot wynikających z tegoż kredytu. Mimo to NIK popiera opinię banku, opiera się na opinii banku. Sprawa wymaga dalszego zainteresowania, szczególnie ze względu na sytuację budżetu państwa. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.


171 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy