Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Dariusz Bąk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dzisiejsze oświadczenie pragnę poświęcić wydarzeniu w Polsce niebywałemu, a mianowicie aresztowaniu 11 rolników w przeddzień ostatniego posiedzenia Sejmu VII kadencji. Dzisiaj dowiedzieliśmy się z mediów, że pięciu z nich zostało poddanych sankcjom, przez dwa miesiące pozostaną w areszcie i będzie prowadzone śledztwo, a dwóch z nich, jeśli wpłacą po 50 tys. zł, nie będzie aresztowanych.

    Wysoki Sejmie! To są praktyki rodem z PRL, i to z najcięższego okresu stanu wojennego. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę treść dokumentu z czasu stanu wojennego, z 1982 r., który mnie dotyczy, decyzja nr 61/B/82 o internowaniu. Proszę wsłuchać się w jej treść:

    Uznając, że pozostawanie na wolności obywatela - tu podane nazwisko i imię: Bąk Dariusz, imiona rodziców: Jan i Krystyna, data i miejsce urodzenia: 4 stycznia 1958 r., Mogielnica, zawód i miejsce pracy: student SGGW, miejsce zamieszkania: Lisew, gmina Promna - zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że prowadzi działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadzie art. 42 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, postanawia się internować obywatela Dariusz Bąk i umieścić go w ośrodku odosobnienia Warszawa-Białołęka, a wykonanie decyzji zlecić grupie śledczej KSMO. Data: 17 lutego 1982 r.

    Jako dwudziestoczterolatek przez pięć miesięcy siedziałem w więzieniu na Białołęce. Dzisiaj, proszę państwa, kończy się VII kadencja Sejmu, w której koalicję rządzącą tworzą PO i PSL. PO to partia, która ma w swojej nazwie słowo ˝obywatelska˝, a PSL to partia, która się miała dobrze jako ZSL, a później praktycznie się przemianowała - bo jej nigdy nie rozwiązano - na PSL. Wielu mówi, że skradła tożsamość. Te dwie partie rządzą od ośmiu lat i dopuszczają do takich incydentów. Z tego, czego się dowiedzieliśmy, wynika, że rano, na oczach dzieci, wtargnęły tam grupy śledcze, skuły rolników kajdankami, wyprowadziły ich i osadziły w areszcie.

    Proszę państwa, mamy do czynienia ze zdarzeniami, których nikt by się w wolnej, niepodległej Polsce nie spodziewał. Jakie zwyczaje ma władza PO i PSL, czego się dopuszcza? Na początku obrad Sejmu zgłaszałem wniosek formalny, domagałem się wyjaśnień, ponieważ spotykamy się po raz ostatni, a w przeddzień posiedzenia Sejmu mają miejsce takie zdarzenia, łamane są prawa człowieka. Siedząca tutaj, w ławie rządowej pani premier krzyczała: Nie kłam. Stąd bardzo dobrze to było słychać. Mówiłem tylko o faktach. To są ludzie, którzy protestowali przeciwko nielegalnemu procederowi wykupywania ziemi w Polsce. W woj. zachodniopomorskim były jakieś słupy, wszyscy na sali sejmowej o tym wiedzieliśmy. Widzieliśmy ich determinację, kiedy stali w zielonym miasteczku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, przed kancelarią pani Ewy Kopacz i domagali się, żeby z nimi rozmawiała. Czekali 129 dni i nikt do nich nie wyszedł. Nie wyszedł do nich również minister Marek Sawicki.

    I dzisiaj, w tym jedynym, można powiedzieć, demokratycznym organie państwa, jakim jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma miejsca na to, żeby premier rządu powiedział: za to, za to i za to. Tego się domagałem we wniosku formalnym. Niestety nie poddano go nawet pod głosowanie, nie zapoznano posłów z tym, na jakiej podstawie aresztowano rolników. To jest skandal. Proszę państwa, takie wydarzenia, które się dzieją w tej chwili w Polsce, prowadzą, niestety, do odejścia od demokracji. Musimy na takie sytuacje reagować. Mam nadzieję, że po wyborach, które nadchodzą, nastąpi zmiana władzy w Polsce i będą respektowane zasady demokracji.

    Z tego, co wiem, wielu z tych aresztowanych jest związkowcami, czyli oprócz tego, że łamane są prawa człowieka do protestowania, do wyrażania swojej woli, łamane są też prawa związków zawodowych. Niedawno słyszeliśmy, że napadnięto na przewodniczącego ˝Solidarności˝ pracowniczej pana Dudę (Dzwonek), a dzisiaj szeregowi związkowcy są wsadzani do więzienia. To jest skandal. Nie spodziewałem się, proszę państwa, że po tylu latach od odzyskania niepodległości w 1990 r. będziemy mieli do czynienia z antydemokratycznymi zachowaniami polskiego rządu pod przewodnictwem PO i PSL, za czasów rządów pani Ewy Kopacz. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Dariusz Bąk - Oświadczenie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy