Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Właśnie mija 10 lat, odkąd mam zaszczyt pełnić funkcję posła na Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To dobra okazja, żeby z tej trybuny wygłosić to oświadczenie.

    Zakończyliśmy dzisiaj nasze polityczne zmagania w Sejmie VII kadencji. W związku z powyższym pragnę podziękować Prezydium Sejmu, Konwentowi Seniorów, Sekretariatowi Posiedzeń Sejmu, Kancelarii Sejmu, Straży Marszałkowskiej, wszystkim ludziom, z którymi miałem okazję i zaszczyt tutaj pracować. Dziękuję także moim najbliższym współpracownikom w moich biurach poselskich. Dziękuję też mojej rodzinie, która znosi cierpliwie różne utrudnienia związane z pełnieniem tego mandatu. Przede wszystkim jednak pragnę podziękować moim wyborcom, którzy przez tyle lat obdarowywali mnie swoim zaufaniem. Jest to dla mnie cenne, tym bardziej że w tym roku minęło też 25 lat, od kiedy zacząłem nieprzerwanie pełnić funkcje publiczne z wyboru. To także pewien jubileusz.

    Pragnę podziękować wszystkim ludziom, z którymi spotkałem się na swojej drodze życia, wszystkim, z którymi miałem okazję pracować. Jeszcze raz dziękuję wszystkim paniom i panom posłom niezależnie od tego, w jakich klubach parlamentarnych pracowali, w tym też posłom niezrzeszonym. Wierzę, że każdy z nas wykonywał swoją pracę dla dobra Polski, dla dobra Polaków, aby nasza ojczyzna była państwem silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej i aby ludziom w naszej Polsce żyło się jak najlepiej. Wierzę też, że spotkamy się po wyborach, w VIII kadencji Sejmu, aby dalej dobrze pracować dla Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tadeusz Woźniak - Oświadczenie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


135 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy