Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Andrzej Szlachta:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W najbliższą sobotę odbędzie się w Rzeszowie uroczystość obchodów 60-lecia powstania Technikum Samochodowego przekształconego następnie w Zespół Szkół Samochodowych. Jako prezydent Rzeszowa miałem honor wspierać rozwój tej bardzo dobrej szkoły średniej, obserwować jej sukcesy, a jako nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej mogłem poznać poziom wiedzy, jaką wynieśli ze szkoły samochodowej jej absolwenci, późniejsi studenci politechniki. Zespół Szkół Samochodowych kształci wysoko wykwalifikowanych techników, którzy znajdują zatrudnienie w prestiżowych firmach z branży samochodowej. Absolwenci ci cieszą się uznaniem u pracodawców i klientów.

    Z gmachu polskiego Sejmu panu dyrektorowi Zbigniewowi Pinkowskiemu, całemu zespołowi dyrektorskiemu, gronu pedagogicznemu z lat minionych i obecnemu, pracownikom administracji i obsługi, absolwentom i wszystkim uczniom życzę sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy, a uczniom dodatkowo satysfakcji ze zdobywania wiedzy w tej wspaniałej szkole jubilatce. Plurimos annos! Wszelkiego dobra na kolejne lata życzę Zespołowi Szkół Samochodowych w Rzeszowie.

    Tym oświadczeniem kończę trzecią kadencję swojej pracy w Sejmie RP. Serdecznie pozdrawiam moje miasto Rzeszów i piękne Podkarpacie. Pozdrawiam swoich wyborców, którym dziękuję za wsparcie. Panu marszałkowi bardzo dziękuję za umożliwienie mi złożenia tego oświadczenia, którym kończę swoją aktywność w Sejmie VII kadencji. Bardzo dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Andrzej Szlachta - Oświadczenie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


167 wyświetleń

Zobacz także: