Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 3972 i 3995).


Poseł Sprawozdawca Marek Gos:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Senat zaproponował trzy poprawki do ustawy o zmianie ustawy o lasach. Dziś właściwa komisja zebrała się w tej sprawie i zaopiniowała przyjęcie wszystkich poprawek.

    Rekomenduje, aby nad dwiema poprawkami głosować łącznie, a nad jedną oddzielnie. Chodzi tutaj o doprecyzowanie sformułowania dotyczącego celu publicznego. Chodzi o to, aby interpretacja celu była zgodna z zapisem w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

    Bardzo proszę Wysoką Izbę o zaakceptowanie poprawek przedłożonych przez Senat. Dziękuję za uwagę.Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach


154 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy