Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji (druki nr 3825 i 3986).


Poseł Krystyna Sibińska:

    Panie Marszałku! Jeśli pan pozwoli, odpowiem panu posłowi - jest pan poseł Zbyszek Zaborowski. Jak pan pamięta, panie pośle, mieliśmy pewne wątpliwości co do regulacji dotyczących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu wprowadziliśmy przepisy, które regulują zasady sytuowania tych obiektów wielkopowierzchniowych, i czekaliśmy z tymi poprawkami senackimi, żeby nie było żadnych wątpliwości co do ustawy dotyczącej rewitalizacji, bo były jakieś wątpliwości, że w tej ustawie powinno się coś znaleźć czy coś się nie znalazło w związku z tymi obiektami wielkopowierzchniowymi. Uregulowaliśmy to, załataliśmy lukę, która funkcjonowała od 2008 r. Jest to wszystko w tej chwili usankcjonowane i jestem przekonana, że wprowadzenie teraz obu tych przepisów równolegle nie będzie budziło żadnych wątpliwości, a ustawa o rewitalizacji pozwoli naprawiać wizerunki naszych polskich miast.

    Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pracowali w podkomisji do spraw rozwoju i rewitalizacji miast. Dziękuję panu ministrowi, wszystkim, którzy rzeczywiście współpracowali, szczególnie tym, którzy reprezentowali związki miast, stronę społeczną, którzy bardzo gorąco zabiegali o to, żeby ustawa o rewitalizacji w końcu weszła w życie. Liczymy na to, że równie szybko zostanie ona podpisana przez pana prezydenta. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji


225 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Polityki Społecznej i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy