Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Arkadiusz Litwiński:

    Dziękuję, panie marszałku.

    W takim krótkim czasie trudno zadać jakieś komplementarne pytanie. Mam 2 pytania, które po wielu rozmowach najbardziej cisną mi się na usta. Pierwsze jest następujące. Przy wszystkich tych uwarunkowaniach, o których moi przedmówcy tu wspominali, zakładając, że kilka tysięcy osób przez jakiś dłuższy czas będzie u nas przebywało, jak się spodziewamy, czy będą one mogły korzystać z tzw. prawa do łączenia rodzin i w jakim zakresie oraz jaki będzie tego skutek? Czy uchodźcy mają takie prawo, będąc w naszym kraju nawet tymczasowo, i czego się spodziewamy w związku z tym?

    Drugie pytanie jest następujące. Nie wnikam w szczegóły, to są informacje dotyczące funkcjonowania służb czy różnego rodzaju technik, nie jestem też zwolennikiem twierdzenia, że każdy muzułmanin jest potencjalnym zagrożeniem, natomiast możemy sobie powiedzieć, że wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia wiąże się z osobami, które są wyznawcami wahhabizmu czy nurtów salafickich. Rozumiem, że tego rodzaju osoby nie będą dopuszczane do naszego terytorium w ramach tego ruchu, o którym tutaj mówimy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


90 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy